Trồng Đậu Nành biến đổi gen

Trồng Đậu Nành biến đổi gen – Chọn tạo giống đậu tương biến đổi gen kháng sâu ở Việt Nam

Ngày 03 tháng 11 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2485 và 2486/QĐ-BTNMT cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học cho ngô biến đổi gen mang sự kiện GA21 và NK603. Các sự kiện ngô biến đổi gen được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học nêu trên đều mang đặc tính chống chịu thuốc trừ cỏ

Hiện đậu tương là cây biến đổi gen chiếm diện tích lớn nhất trong tổng diện tích cây biến đổi gen trên toàn thế giới (60%), sau đó là ngô (22%) và bông vải (11%).

Cây trồng biến đổi gen(Genetically Modified Crop – GMC)là loại cây trồng được lai tạo ra bằng cách sử dụng các kỹ thuật của công nghệ sinh học hiện đại, hay còn gọi là kỹ thuật di truyền, công nghệ gene hay công nghệ DNA tái tổ hợp, để chuyển một hoặc một số gene chọn lọc để tạo ra cây trồng mang tính trạng mong muốn.

Giống đậu tương biến đổi gen là thành tựu công nghệ có ưu thế năng suất, kháng sâu bệnh, kháng được sâu xanh da láng… chưa có bằng chứng nào chứng minh gây hại môi trường.

Về mặt bản chất, các giống lai từ trước đến nay (hay còn gọi là giống truyền thống) đều là kết quả của quá trình cải biến di truyền. Điểm khác biệt duy nhất giữa giống lai truyền thống và giống chuyển gen là gen (DNA) được chọn lọc một cách chính xác dựa trên khoa học công nghệ hiện đại và chuyển vào giống cây trồng để đem lại một tính trạng mong muốn một cách có kiểm soát.

Cây trồng chuyển đổi gen được tạo ra lần đầu tiên vào năm 1982, bằng việc sử dụng loại cây thuốc lá chống kháng sinh. Những khu vực trồng thử nghiệm cây thuốc lá có khả năng chống thuốc diệt cỏ đầu tiên là ở Pháp và Hoa Kỳ vào năm 1986.

Viện Lúa ĐBSCL đã nghiên cứu “Tạo dòng đậu tương (đậu nành) biến đổi gen kháng sâu, chịu hạn” và “Chọn tạo các giống đậu tương biến đổi gen kháng ruồi đục thân, sâu đục quả” thành công.

Kết quả đã tạo được các dòng biển đổi gen mang gen kháng sâu soycry1Ac chọn lọc qua các thế hệ từ T0 đến T5 bằng các phân tích Southern blot (dòng T0, T1, T2 và T3), RT-PCR (dòng T3, T4) và Western blot (dòng T5).

dau-nanh-biend-doi-gen
dau-nanh-biend-doi-gen

Một số dòng biểu hiện tính kháng sâu cao qua thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và trong nhà lưới. Đã chọn tạo được nhiều dòng biến đổi gen mang gen kháng sâu soycry1Ac nhưng không mang gen đánh dấu chọn lọc bar.

Nghiên cứu tạo chọn dòng đậu tương chịu hạn (vector pPTN-rd29A-drebIA): Kết quả phân tích PCR của 8 dòng T0 kháng thuốc diệt cỏ có 5 dòng có sự hiện diện của gen chịu hạn drebIA. Viện Lúa đã xây dựng được một quy trình kỹ thuật chuyển nạp gen ở cây đậu tương.

Về nghiên cứu chọn tạo các giống đậu tương biến đổi gen kháng ruồi đục thân, sâu đục quả, đã thiết kế được 4 vector mới mang gen kháng sâu cry2Aa, cry4A, cry2Aa + soycy1Ac, cry4A + soycry1Ac; tạo được các dòng biến đổi gen từ giống William đến thế hệ T2 được xác định qua phân tích Southern blot mang gen soycry1Ac hoặc vip3A.

Phân tích Elisa các dòng T2 mang gen soycry1Ac ghi nhận sự biểu hiện đáng kể của protein cry1Ac. Thí nghiệm tính kháng sâu đục quả của dòng T2, T3 mang gen vip3A trong điều kiện tự nhiên trồng trong nhà lưới cho thấy một số dòng biến đổi gen có tỷ lệ sâu hại rất thấp so với giống đối chứng không biến đổi gen.
Do đó, đề tài “Nghiên cứu chuyển nạp gen ở đậu tương và tạo dòng đậu tương biến đổi gen kháng sâu ở Việt Nam” do PGS.TS Trần Thị Cúc Hòa, Viện Lúa ĐBSCL làm chủ nhiệm, thực hiện thành công mở ra nhiều triển vọng.Ở nước ta, đậu tương là cây thực phẩm quan trọng, nhu cầu tiêu dùng cao. Tuy nhiên do ảnh hưởng nhiều yếu tố như sâu bệnh, chịu hạn kém… nên năng suất đậu tương thấp, bình quân chỉ khoảng 1,9 tấn/ha.

PGS.TS Trần Thị Cúc Hòa nhận xét: “Giống đậu tương biến đổi gen là thành tựu công nghệ có ưu thế năng suất, kháng sâu bệnh, kháng được sâu xanh da láng… chưa có bằng chứng nào chứng minh gây hại môi trường.

Ngay cả những gen khi đưa vào và protein khi đã nấu chín, có nhiều kết quả nghiên cứu chứng minh bị phân hủy ở nhiệt độ cao. Do vậy không có cơ sở để nói rằng ăn những thực phẩm biến đổi gen sẽ gây hại cho con người và môi trường.

“Với 3 loại cây mà Chính phủ có chủ trương đưa vào SX là ngô (bắp), đậu tương và bông vải tôi cho rằng hợp lý. Vì hiện 3 loại nông sản này nước ta đang phải nhập khẩu số lượng lớn. Tuy nhiên tôi nghĩ điều quan trọng là công tác truyền thông cần làm cho người dân hiểu, chịu trồng các giống cây biến đổi gen đó.

Cây trồng biến đổi gen có tính trạng kháng sâu thì chỉ trong điều kiện dịch hại (cây trồng bản địa không chống chịu được) mới phát huy ưu thế được. Trong điều kiện bình thường thì chưa hẳn cây biến đổi gen giải quyết được vấn đề tăng năng suất…”, bà Hòa nói.

Sau kết quả nghiên cứu thành công cây đậu tương biến đổi gen, trước khi đưa ra trồng thực tế phải đánh giá tác động rủi ro. Trải qua giai đoạn này nhận thấy an toàn mới chuyển tiếp sang giai đoạn khảo nghiệm diện hẹp và thấy không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, vi sinh vật… sẽ chuyển sang giai đoạn trồng trên diện rộng.

 

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi