No Picture

Nuôi Ốc đồng

21/04/2014 nhatkhoa 4

Nuôi Ốc đồng   Ốc đồng sống ở nước ngọt, thích sống ở nơi có nhiều chất hữu cơ mục nát như ao, mương, ruộng, […]