Cách xử lý nhãn da bò ra hoa

Trước khi xử lý cho cây ra hoa thì cần tiến hành:

-Bón phân phục hồi: khoảng 300 g Urê + 1kg lân + 10-20 kg phân chuồng / cây 3 tuổi và tưới nước.

-Cắt tỉa cành vượt, sâu bệnh và cắt đều các ngọn cành tạo tán và độ thông thoáng cho cây.

Xử lý ra hoa

Nhãn tiêu da bò: Làm 3 bước sau:

+ Bước l: Bón phân đón ra hoa và phun thuốc tạo mầm hoa:

– Khi cơi cuối vừa nhú, bón phân đón ra hoa: Khoảng 400 g DAP+ 50 g K/cây tán 3 m.

– Khi lá cơi cuối màu hổng nhạt, phun sương F.Bo Ra Hoa: 15 g / 8 lít giúp cơi dãn lóng ức chế đọt ráng, cây dễ ra hoa

+ Bước 2:. Kích thích ra hoa. Có 3 cách

– Cách 1- khấc cành: Khi lá cơi cuối vừa chuyển sang màu xanh nhạt. khấc 90% số cành trên cây, rộng 6-10 mm, để lại 10% số cành làm cành thở. Dùng Ridomil hòa sệt bôi vào vết khấc, không cần quấn dây nylon. Nếu không yên tâm, nhà vườn cứ quấn dây nhưng sau 25 ngày phải tháo.

Vết khấc ở trên vết khấc cũ khoảng 1 tấc trở lên. Còn 10% cành còn lại, cây đã đậu trái có thể khấc số cành này cho ra hoa luôn để khỏi bị ra cành non, ảnh hưởng xấu khi nuôi trái. . .

– Cách 2: xử lý KClO3: Khi lá cơi cuối vừa chuyển sang xanh nhạt, xử lý KClO3cho cây.Lượng KClO3 trung bình khoảng hơn 120 g cho 1 cây đường kính 3 m. Rải hoặc tưới (pha 120 g KClO3 trong 10 lít ) vào vùng đất cách gốc 5-7 tấc đến ngoài cùng tán cây.

– Cách 3: Xử lý KClO3 rồi khấc nhẹ: Khi lá cơi cuối vừa chuyển sang xanh nhạt, xử lý KClO3 cho cây. Lượng KClO3 và cách xử lý như trên, tưới nước 2 ngày /lần cho thuốc tan xong 1 tuần sau khấc nhẹ cho cây vết khấc 4-5 mm và không cần quấn dây. Cách này thường áp dụng cho những cây khó ra hoa, những cây đã “làm trái” năm thứ ba trở lên rồi.

+ Bước 3: Phun thuốc thúc Nhãn ra hoa:

Sau khi khấc cành hoặc xử lý KClO3 1 tuần, pha 35 ml ra hoa đồng loạt C.A.T (2 nắp lưng + 15 g F.Bo bột ra hoa / 8 lít, phun sương đều tán cây và trong thân 2 lần (5-7 ngày 1 lần) để thúc nhãn ra hoa đồng loạt, giúp phát hoa ra mạnh, hoa khỏe, dễ đậu trái.

 Xử lý đậu trái

Lần 1: Phát hoa đài hoa 5-10cm: Pha 35 ml Đậu trái C.A.T + thuốc sâu Cypermethrin (Sherbush 25ND, Cymerin, Sec Sài Gòn, Cyrux…) 1 8 lít, phun sương đều phát hoa và tản cây.

Lần 2:Phát hoa dàihết cỡ, hoa sắp nở: Pha 35 mlĐậu trái C.A.T +30 g Dithan-M45 (hoặc thuốcCarbendazim như Carbenzim, Vicarben…) 1 8 lít phun sương đều phát hoa và cây.

Lần 3 – trái to bằng hạt sen: Pha 35 ml đậu trái C.A.T + thuốc sâu Cypermethrin 1 8 lít, phun sương đều tán cây.

– Khi cây nhú hoa rồi cần tưới nước nên cây thiếu nước cho phát hoa nhú mạnh nhưng không nên bón phân gốc nhiều vì dễ gây sốc, ảnh hưởng xấu đến quá trình thụ phấn và trái non sau này. Còn cách xử lý KClO3 cần phun bổ sung trên lá kịp thời, nếu không hiện tượng rụng trái non xảy ra nặng.

1.Nuôi Trái :

– Khi trái bằng ngón tay út đến hòn bi: Bón khoảng 150 g NPK 20-20-15 / 15 ngày/lần.

– Khi trái bằng hòn bi (vừa chuyển da bò) đến thu hoạch: Bón khoảng 100 g NPK 20-20-15 + 20 g Ca(NO3)2 / lần 1/10 ngày.

2. Bón lá và tẩy trái.

– Khi trái bằng hột đậu đến hòn bi: Muốn trái to nhanh, ít rụng pha Dưỡng trái: 35 ml + 15 g Food-MX4 (10-0-35+3Ca) / 8 lít, phun 10 ngày 1 lần.

– Khi trái vừa chuyển da bò: Phun Dưỡng trái: 35 ml + 15 g Food-MX4 (10-0-35+3 Ca)/ 8 lít, 10 ngày 1 lần giúp trái to, chắc, ngọt, sáng đẹp, chống nứt vỏ, tâng chất lượng trái.

– Neo trái: Phun Dưỡng trái: 35 ml + Nutrimix: 15 ml / 8 lít, 5-7 ngày 1 lần giúp neo trái.

– Tầy trái: Để trái có màu sắc sáng bóng pha 10 ml Bavistin + 35 ml Dưỡng trái phun 7 ngày 11  lần và ngưng tưới nước trước khi thu 1 tuần.

– Chống hiện tượng nứt trái: Thường khi mưa nhiều mà bón dư đạm, thiếu Ca hay bị hiện tượng nứt trái hàng loạt.

 Cách khắc phục: Khi trái còn nhỏ nên phun trên lá chế phẩm: Food-MX4 (10-0-35+3Ca)… Đồng thời bón cân đối NPK và đừng để cây khô hạn trong quá trình nuôi trái. (Phổ biến kiến thức cho người nông dân)

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi