Cách tính tuổi trâu bò dê cừu bằng cách xem răng

cách mở miệng bò xem răng
cách mở miệng bò xem răng

Tuổi của trâu bò là một tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng quan trọng của một con trâu hay bò, tuy nhiên thật khó để xác định tuổi của chúng và nhiều người vẫn bị lầm lẫn.

Căn cứ vào quy luật mọc răng, thay răng và mức độ mòn của răng (đối với răng cửa hàm dưới) người ta có thể biết được tuổi trâu, bò. Cách xác định tuổi trâu bò như sau:

cách mở miệng bò xem răng
cách mở miệng bò xem răng

 

Xác định tuổi trâu:

– ĐỐi với nghé (trâu con) khi thấy đã mọc đủ 8 răng sữa thì nó đã được 6-7 tháng tuổi.Với bê (bò con) là 1 tháng tuổi.

– Đối với trâu, khi thấy 2 răng sữa chính giữa (răng số 1) rụng là trâu được 20-22 tháng tuổi. Từ tuổi này, trâu bắt đầu thay từ răng sữa thành răng trưởng thành; có thể căn cứ vào đó để xác định thời gian.

xem răng trâu tính tuổi
xem răng trâu tính tuổi

– Nếu thấy 2 răng trưởng thành chính giữa (1) mọc bằng, đồng thời 2 răng sữa áp chính giữa (răng số 2) rụng, là trâu 2 năm tuổi.

– Khi 2 răng trưởng thành áp chính giữa (2) mọc bằng là trâu đã 3 tuổi.

– Nếu 2 răng sữa áp góc (răng số 3) rụng, trâu đã 3 tuổi rưỡi.

– Khi 2 răng trưởng thành áp góc (số 3) mọc bằng, trâu 4 tuổi.

– Khi 2 răng sữa ở góc (răng số 4) rụng, trâu đã được 4 tuổi rưỡi.

– Và nếu 2 răng trưởng thành ở góc (4) mọc là trâu 5 tuổi.

Đến đây, trâu đã thay xong toàn bộ 8 chiếc răng cửa hàm dưới, nên ta phải căn cứ vào tình trạng mòn của răng trưởng thành để đoán tuổi trâu như sau:

– Nếu 2 răng ở góc (4) bắt đầu mòn, các răng khác đã mòn thành hình vệt dài, trâu đã 6 tuổi.

– Khi 2 răng áp góc (3) mòn thành hình tròn và 2 răng chính giữa (1) mòn thành hình vuông là trâu 9 tuổi.

– Nếu 2 răng chính giữa (1) xuất hiện sỉ tinh tròn (dấu vết còn lại của tuỷ răng) là trâu 12 tuổi. Cuối cùng, khi thấy các răng ngắn, thưa dần và lung lay là trâu đã 13 tuổ, già yếu…

Xác Định tuổi Bò

Đối với bò. xem bảng bên dưới để biết cách coi răng bò tính tuổi của nó

xem răng bò tính tuổi
xem răng bò tính tuổi

Cách xem răng tính tuổi dê và cừu:

Cách xem Tuổi của dê và cừu qua hàm răng:

Căn cứ vào số thứ tự ( từ 1-6) trong hình minh họa bên dưới

(1) Dưới một tuổi (không có răng vĩnh viễn)
(2) Một năm tuổi(2 răng vĩnh viễn)
(3) Hai tuổi (4 răng vĩnh viễn)
(4) Ba tuổi (6 răng vĩnh viễn)
(5) Bốn tuổi (8 răng vĩnh viễn)
(6) Dê & cừu già hơn bốn tuổi

xem răng dê cừu
xem răng dê cừu

Hãy bình luận đầu tiên

Gửi phản hồi