Cách chọn Trâu đực giống tốt

Quần thể trâu nước ta đến nay có gần 3 triệu, trong đó chi có vài trăm trâu Murrah và trâu lai còn lại là trâu đầm lầy. Cho đến nay trâu ta chủ yếu là dùng để cày kéo, nhưng thịt trâu cũng đã bắt đầu được khai thác, cho nên khi chọn giống cần phải căn cứ vào những chỉ tiêu ngoại hình, thể chất, khả năng sinh trưởng, sinh sản … của giống để chọn lọc con đực và con cái tốt để chúng có thể sản sinh ra đời sau vừa cày kéo khoẻ vừa cho nhiều thịt.

1. Về ngoại hình và thể chất
– Ngoại hình mang đủ những đặc điểm điển hình của ging.

– Toàn thân phát triển cân đối, không có khuyết tật.

– Tầm vóc to, tốc độ sinh trưởng cao, sức khoẻ tốt.

– Đầu và cổ to (nhưng không quá thô), kết hợp tốt, chắc khoẻ.

– Sừng dài, gốc sừng to, cong hình bán nguyệt điển hình.

– Da bóng, lông mọc đều, trơn mượt.

– Vai to, vạm vỡ, hệ cơ phát triển.

trau duc giong

– Lưng dài, hông rộng, thẳng, phẳng.

– Mông dài, rộng, ít dốc.

– Bụng gọn, thon, không sệ.

– Chân to, khoẻ, phát triển cân đối, lúc đi không chạm khoeo.

– Móng tròn, khít.

– Dương vật bình thường, bìu dái bóng, hai hòn cà to, đều.

trâu đực giống tốt

2. Về trọng lượng cơ thể
– Khối lượng cơ thê có thể dựa vào khối lượng trung bình của quần thể trâu trong vùng để đánh giá và chọn lọc. Nếu khối lượng cơ thể lúc trưởng thành (thường là 6 năm tuổi trở lên) là 100% thì khối lượng lúc 5 năm tuổi phải đạt 90% lúc 4 năm tuổi đạt 80% và 3 năm tuổi đạt 70% khối lượng lúc trưởng thành. Khối lượng cơ thể lúc trưởng thành có thể xếp như sau:
+ Cấp I: 450 – 500kg
+ Đặc cấp: 500 – 550kg
+ Đặc cấp kỷ lục: trên 550kg

– Chất lượng đực giống quyết định chất lương giống của toàn đàn, có ý nghĩa lớn trong cải tạo, nâng cao tầm vóc và khối lượng đàn trâu nhỏ con. I)o đó khi chọn trâu đực giữ làm giống, ta chỉ chọn những trâu đực đạt cấp 1 trở lên.

3. Về khả năng sinh sản
Khả năng sinh sản cũng cần đượm theo dõi, đây là tiêu chuẩn quan trọng để góp phần chọn lọc chính xác hơn. Nếu có điều kiện lấy tinh thì kiểm tra chất lượng tinh để đánh giá và sau đó phối giống cho đàn cái để đánh giá qua tỷ lệ đậu thai. Nếu không có điều kiện lấy tinh kiếm tra thì cho phối giống với đàn cái, thông qua kết quả đậu thai để quyết định chọn lọc. Trâu đực có thể giao phối lúc 3 tuổi, một lần phóng tinh, trâu đực xuất 2,5-3ml tinh dịch, hoạt lực 70-80%, nồng độ 0,8-1 tỷ/ml là trâu đực đủ tiêu .chuẩn làm đực giống. Nếu dựa vào kết quả đậu thai thì 60-70% trở lên là đạt tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn chọn trâu đực giống tốt

Chọn giống tốt Trong chăn nuôi Trâu bò thịt:

Để đánh giá đực giống Trâu thịt theo chất lượng đời sau, người ta tiến hành như sau:

+ Chọn những con đực khoẻ mạnh, có lý lịch tốt, phát triển bình thường và đạt được một khối lượng nhất định theo qui định của từng giống.

+ Tiến hành kiểm tra chất lượng tinh dịch của tất cả những đực giống được lựa chọn ra, sau đó cho giao phối với những con cái đẻ từ lứa 1-6 và đạt tiêu chuẩn cấp 1 khi giám định. Mỗi đực giống được ghép với khoảng 30 con cái và được phối giống tập trung trong vòng 30­35 ngày.

+ Bê sinh ra hoàn toàn được bú sữa trực tiếp và đảm bảo tính đồng nhất về các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc. Trong thời kỳ nuôi dưỡng và vỗ béo, cần phải ghi lại diễn biến về khối lượng hàng tháng và chi phí thức ăn theo các nhóm đực giống được kiểm tra.

+ Khi bê đạt 15-18 tháng tuổi thì giết mổ khảo sát sức sản xuất thịt với số lượng ít nhất là 3 con đại diện cho mỗi nhóm. Khi giết mổ thì tiến hành xác định độ béo, khối lượng sống,

khối lượng thân thịt, mỡ nội tạng, tỷ lệ thịt xẻ, khối lượng cơ và xương. Tính tăng trọng hàng ngày, chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng khi nuôi dưỡng và vỗ béo. Nếu đánh giá kỹ hơn thì xác định tỷ lệ các phần có giá trị trong thân thịt, hình dạng và tiết diện mắt thịt, tỷ lệ các phần thịt, mỡ, xương trong thân thịt và thành phần hoá học, độ mềm, độ pH và vân của thịt, v.v.

Giữa các tính trạng trên có thể có những mối tương quan chặt chẽ, do đó người ta có thể chỉ cần chọn lọc theo một tính trạng trong số những tính trạng có mối tương quan với nhau. Chẳng hạn, chọn lọc theo khối lượng sống ở một độ tuổi nhất định sẽ làm thay đổi các chỉ tiêu cường độ sinh trưởng, khối lượng thân thịt và trong những điều kiện cụ thể sẽ cải tạo cả kiểu hình.

Trong thực tế người ta thường đánh giá đực giống theo hai tính trạng cơ bản là khối lượng sống lúc 15 tháng tuổi và tỷ lệ thịt xẻ của đời sau bằng cách xây dựng một thang điểm đánh giá đực giống theo nguyên tắc phối hợp bình đẳng hai chỉ tiêu cơ bản này. Tuy nhiên có một số tính trạng, đặc biệt là các tính trạng về chất lượng thịt, không có tương quan rõ rệt với hai tính trạng này.

Do vậy, cần phải hiệu chỉnh điểm (giảm) đánh giá tuỳ theo sự chênh lệch của các chỉ tiêu chất lượng thịt (ví dụ pH) so với mức lý tưởng. Bảng đánh giá tổng hợp điểm sau khi đã hiệu chỉnh theo các tính trạng thứ cấp thành điểm trung bình để biểu hiện tổng quát giá trị giống của con đực. Trên cơ sở số điểm tổng hợp thu được mà xếp loại con được vào các cấp khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay người ta có thể đánh giá và chọn lọc được giống theo các tính trạng trên thông qua xây dựng chỉ số chọn lọc.

2 bình luận

Gửi phản hồi